Menü Kapat

Türkü, Ezgi

Türkü bir formdur, ezgi ise terimdir.

Ezgi küçük melodilerdir. Sözlü veya sözsüz, serbest ya da karma olabilir. Melih Duygulu’nun Türk Halk Müziği Sözlüğü‘nde şöyle açıklanmaktadır:

Ezgi, 1.Ses örgüsü, 2. İşlenmiş bütünlüğü olan sesler topluluğu, 3. Çeşitli seslerin özgün bir anlayışla ve kendine has bir anlam ifade edecek şekilde bir araya getirilerek oluşturduğu müzikal bütündür.

Melih Duygulu, Türk Halk Müziği Sözlüğü

Aynı eserde türkü için şu tanım yapılmıştır:

Müzikal ve edebi yapısı çeşitli biçimlerden olan her türlü sözlü ezgiye verilen isim.

Melih Duygulu, Türk Halk Müziği Sözlüğü

Birkaç ezgi bir türküyü oluşturulabilir.

Bir türkü birkaç küçük ezgiden oluşabilir. Ama, “ezgi içinde türkü” gibi bir kullanım, terminoloji açısından yanlıştır.

Buradaki esas fark, birinin form, diğerinin terim olmasıdır.

Kaynaklar

  1. MELİH DUYGULU, Türk Halk müziği Sözlüğü. Sayfa 187, 436, 437.