Menü Kapat

musescore’da şarkı sözü nasıl yazılır?

Bu sayfa musescore’un kendi sitesindeki ilgili sayfanın bir bölümünün çevirisidir. Sayfanın orjinaline buradan ulaşabilirsiniz (musescore.org/en/handbook/3/lyrics).

Şarkı sözlerinin ilk satırını yazmak için

 1. Melodinizin notalarını girin
 2. Şarkı sözlerini yazmaya başlamak istediğiniz notayı seçin
 3. Şarkı sözü kipine (lyrics mode) girmek için Ctrl+L (Mac: ⌘+L) tuşlayın. Alternatif olarak menüden Ekle → Metin → Şarkı sözleri‘ni de seçebilirsiniz (Add→Text→Lyrics)
 4. Bir hece yazın
 5. Şarkı sözünü yazmaya devam etmek için aşağıdaki seçenekleri kullanın:
  • Bir sonraki heceye geçmek: Bulunduğunuz hecenin sonuna gidip boşluk (space) tuşuna veya Ctrl+→ (Mac: ⌥+→ )tuşlarına basın.
  • Tire (heceleri bağlamak için): Bir hecenin sonunda - tuşuna basın.
  • Bir önceki heceye gitmek: Shift+Boşluk‘a ya da Ctrl+← (Mac: ⌥+→) tuşlarına basın.
  • Sola gitmek:  (sol ok) tuşuna basın. İmleç bir hecenin başındaysa bir öncekine geçecektir.
  • Sağa gitmek:  (sağ ok) tuşuna basın. İmleç bir hecenin sonundaysa, bir sonrakine geçecektir.
  • Alttaki heceye geçmek:  (aşağı ok) tuşuna basın.
  • Üstteki heceye geçmek:  (yukarı ok) tuşuna basın.
  • Yeni bir şarkı sözü satırına geçmek: Bir şarkı sözü hecesinin sonunda,  (Alta geç, Return) tuşuna basın (Not: Numerik tuş takımandaki alta geç düğmesini kullanmayın!).
 6. Şarkı sözü kipinden çıkmak için Esc tuşuna basın.