Menü Kapat

Segâh Makamı

XIV. yüzyıldan eskidir. Su ve toprak tabiatlıdır. Soğuk makamdır. Kuşluktan ikindiye kadar olan zamanda etkilidir.

  • Durak: Segah perdesi
  • Güçlü: Neva perdesi
  • Yeden: Kürdi perdesi
  • Dizi: Segah makamı dizisi, Segah perdesi üzerindeki Segah Beşlisine, Hicaz Dörtlüsünün eklenmesiyle meydana gelir.
Segâh makamı dizisi, Segâh perdesi üzerindeki Segâh Beşlisine, Hicaz Dörtlüsünün eklenmesiyle meydana gelir. Segâh, Çargâh, Neva, Hisârek, Eviç, Gerdaniye, Nim Sünbüle, Tiz Segâh seslerinden oluşur.
Segâh makamı dizisi, Segâh perdesi üzerindeki Segâh Beşlisine, Hicaz Dörtlüsünün eklenmesiyle meydana gelir. Segâh, Çargâh, Neva, Hisârek, Eviç, Gerdaniye, Nim Sünbüle, Tiz Segâh seslerinden oluşur.
  • Donanım: Si ve mi için koma bemolü, fa için bakiye diyezi donanıma yazılır.
  • Seyir: Çıkıcı

Müzik Terapi Bağlantıları ve Etkileri

Element: Su and Toprak

Duygusal-Psikolojik Etkileri

Mistik duygular oluşturur.


Organlara Etkileri

Beyin nöronlarına etkisi vardır.

Etiketler: Baş, Beyin, Ciğer, İç organlar, Kalp, Kan dolaşımı, Kas,

Rahatsızlıklara Etkileri

Hararetten meydana gelen şişmanlık, uykusuzluk, yüksek nabız, kalp, ciğer ve kas rahatsızlıklarına faydalıdır.

Etiketler: Ciğer rahatsızlıkları, Kalp hastalıkları, Kas rahatsızlıkları, Şişmanlık, Yüksek nabız,