Menü Kapat

Kindi, Farabi, İbn Sina ve Urmevi’nin, Türk Makam Terapisini Hazırlayan Ton Sistemleri

el-Kindi, el-Farabi, İbn Sina filozoflar ve tıp doktorlarıydı. El-Urmawi, günümüz Türk makam sisteminin matematiksel temellerini geliştiren bir müzikologdu.

Michael Bachmaier-Ekşi ile Online Müzik Terapi Dersleri“nin üçüncü modülü 4 oturum ve atölye, 360 dakika

Ders 1 – Kindi: Makam müziği terapisinin kadim temelleri

Ders 2 – Farabi: Makam müziği terapisinin etnomüzikolojik temeli

Ders 3 – İbn Sina: Makam müziği terapisinin tıbbi temeli

Ders 4 – Urmevi: Makam müziği terapisinin tonal temeli