Menü Kapat

Makam müziğinin temelleri: Sesler, nota yazımı, aralıklar, arızalar, perde adları, akort

Michael Bachmaier-Ekşi ile Online Müzik Terapi Dersleri“nin beşinci modülü. 5 oturum, 450 dakika

Ders 1: Batı Müziği’nden Doğu Müziği’ne makamlara yolculuk
Alıştırma: Sol majör, Rast, Neva, Hüseyni, Uşşak, Buselik ve Hicaz örneklerin icrası

Ders 2: Modern Türk makam müziğinin notasyonu
Alıştırma: Türk müziği perdelerinin enstrümanla icrası
Alıştırma: klasik müzik literatüründen örneklerin icrası

Ders 3: Türk müziğinde tam ve yarım sesler
Alıştırma: El Farabi, İbn Sina ve Urmevî’nin Si bemollerinin enstrümanlarımızda bulunması.
Alıştırma: Uşşak ve Segah si bemollerinin icrası

Ders 4: Türk perdelerinin adları
Alıştırma: Perde adlarını daha kolay öğrenmek için klasik müzik parçalarının icrası

Ders 5: Akortlar – Kız ney ve yerinden akort, modern Türk müziği ve klasik müzikte sesler
Alıştırma: Kız ney ve yerinden akortta icra