Menü Kapat

Michael Bachmaier-Ekşi ile Online Müzik Terapi Dersi

Türk musikisinin tarihi, teorisi, analizi ve Dr. Rahmi Oruç Güvenç tarafından uygulandığı şekliyle Türk müzik ve hareket terapisi çalışmaları hakkında bir kurs.

Kurs hakkında

Dr. Rahmi Oruç Güvenç’in müzik terapi sistemi üzerine bir online kursa başlıyoruz. Dr. Med. Michael Bachmeier-Ekşi tarafından verilecek olan kurs, Bachmeier-Ekşi’nin “Türk Müzik Terapisi” isimli üç ciltlik kitabının içeriğini takip edecek.

Kursta, makam müziği ve makam müziği ile terapi konularındaki bilgi ve becerimizi artırmak amacıyla, adı geçen kitabı sindire sindire işlemeyi planlıyoruz. Teorik bilginin yanı sıra pratik enstrüman ve vokal alıştırmalarına da yer vereceğiz.

Dersler, Çarşamba günleri, Türkiye saati ile 21:30-23:00 arasında düzenlenecek haftalık Zoom oturumları ile yürütülecek. Altı oturumdan oluşan “Ses ile Tedavi – Türk Makam Terapi Müziğini Hazırlayan Eski Yunan Ton Sistemleri” isimli ilk modül, 5 Ağustos 2020’de başlayacak.

Ücret, oturum başına 10 Euro. (TL/Euro oranlarıyla ilgili ayarlamalar için bizimle irtibata geçebilirsiniz). Kayıtlar ilgili modülün tamamına olacak şekilde yapılıyor. Konunun bütünlüğünü korumak bakımından, tek tek oturumlara kayıt yapamıyoruz.

Kurs hakkında daha fazla bilgi

Bachmaier-Ekşi, 2000 yılından itibaren, Dr Rahmi Oruç Güvenç ile birlikte müzik terapi çalışmaları yaptı. Takip eden süreçte Bachmaier-Ekşi, Oruç Güvenç’in terapi çalışmalarında kullandığı tıbbi ve müzikal referansları da incelemeye başlamıştır. Bachmaier-Ekşi, makam müziğinin kültürler arası köklerini, makam müziği ile terapinin tıbbi temelini oluşturan İbn-i Sina tıbbını ve makam müziğinin doğal tıpta kullanımını bilimsel bir ilgiyle araştırmaktadır. Edindiği bilgileri ders kitapları şeklinde derleyerek ilgililerin dikkatine sunmaktadır. Makam müziğinin temel prensiplerini ve terapi uygulamalarını atölye çalışmalarıyla aktarmaktadır. Makam Kampı çalışmalarımızda da eğitmen olarak yer almaktadır.

Kurs yapısı

 • Kurs, haftada bir yapılan, 1.5 saatlik online Zoom oturumları aracılığıyla sunulmaktadır.
 • Kurs modüller halinde yapılandırılmıştır. Bir modül 3-8 oturum, dolayısıyla 3-8 hafta sürmektedir.
 • Kursun tümüne veya tek bir derse değil, modüllere kayıt olurlar.
 • Kurs, fiziksel olarak bir araya gelerek çalışma ve icraların yapılacağı atölyelerle desteklenecektir.

Her oturum şu bölümlerden oluşacaktır:

 • 10 dakika giriş.
 • 60 dakika anlatım, atölye, alıştırma.
 • 20 dakika görüş alış verişi.

Kurs dili

Kurs dili İngilizce’dir. Türkçe tercüme yapılacaktır. Mümkün olduğu zamanlarda mesajlaşma (chat) bölümünde Almanca olarak özet geçilecektir.


Neler öğreneceksiniz?

 • Makamların kültürler arası kökenleri
 • Makamları yapısı ve melodik tasarımları
 • Makam geçişleri ve tıbbi etkileri
 • Oruç Güvenç’in doğaçlamalarının analizi
 • Terapi için uygun makamların seçimi için İbn-i Sina teşhis yöntemleri
 • Makamların etkisini artırmak için İbn-i Sina tedavileri.

Program

Liste, kurstan genel anlamda ne beklenebileceğine dair bir fikir vermek için hazırlanmıştır. Kurs süresince, geliştirme amaçlı olarak programda değişiklikler söz konusu olabilir.

Ana başlıklar şunlardır: Ses ile tedavi, müzik ve tıp, makam müziğinin temelleri, makam dizilerinin yapısı, rast makamı.

Programın ayrıntıları

Modül 1
Ses ile Tedavi
Türk Makam Terapi Müziğini Hazırlayan Antik Yunan Ton Sistemleri
6 oturum

Modül 2
Gregoryen İlahilerindeki Ezgi Kalıpları ve Makam Müziği
Modal müzik sistemlerinde ezginin yapılandırılması ve icrası
6 oturum

Modül 3
Kindi, Farabi, İbn Sina ve Urmevi’nin Ton Sistemleri
4 oturum

Modül 4
Müzik ve Tıp
Türk Makam müziği terapisinin tarihi, tıbbi-müzikal kaynakları
5 oturum. 11 Mart – 8 Nisan 2021

Modül 5
Makam Müziğinin Temelleri
Sesler, nota yazımı, aralıklar, arızalar, perde adları, akort
5 Oturum. 17 Haziran – 15 Temmuz 2021

Modül 6
Makam Tasarımının Prensipleri
İşlevsel sesler, diziler, yönelim, genişleme, seyir, beylik ezgiler, geçkiler
4 oturum. 30 Eylül – 11 Kasım 2021

Modül 7
Makam Dizilerinin Oluşturulması
4 oturum

Modül 8
Rast Makamı
Yapısı, seyri, geçkileri, beylik melodileri, Dr. Rahmi Oruç Güvenç’ten emprovizasyon örnekleri, Rast makamını seçmek için İbn-i Sina teşhis yöntemi, korunma ve tedavide Rast’ın tıbbi kullanımı, karmaşık doğal tıbbın bir bileşeni olarak Rast.
8 oturum

Modül 9 –
Diğer makamların tek tek incelenmesi


Eğitmen: Dr. med. Michael Bachmaier-Ekşi

Dr. Michael Bachmaier-Eksi genel tıp, doğal tedaviler, akupunkur ve geriatri uzmanıdır. 1962 yılında, Almanya Mainburg’da doğmuş ve Berlin’de tıp öğrenimi görmüştür. 1996-1997 yılları arasında, İstanbul’daki Alman Hastanesi’nde çalışmıştır. Burada, daha sonra İstanbul Bakırköy’deki devlete ait psikiyatri kliniğinde oturumları yönetecek olan Dr. Rahmi Oruç Güvenç’le tanışmıştır. 2000 yılından itibaren, Oruç Güvenç’in Berlin’deki müzik seminerlerine katılmıştır.

Dr. Michael Bachmaier-Ekşi’nin kitapları
Michael Bachmaier-Ekşi. Türk Müzik Terapisi - Bütüncül bir Tıbbi Yaklaşım için Ders Kitabı. Cilt 1: Ruha Şifa: Pisagor'dan İbn-i Sina'ya (İngilizce. Turkish Music Therapy - Textbook for a Holistic Medical Approach: Vol. 1: Healing the Soul: from Pythagoras to Ibn Sina.) Ruha Şifa: Pisagor'dan İbn-i Sina'ya (Healing the Soul: from Pythagoras to Ibn Sina.) Tonal Sistemlerin Tarihi
Türk Müzik Terapisi, cilt 1: Pisagor’dan İbn-i Sina’ya Tonal Sistemlerin Tarihi
Michael Bachmaier-Ekşi. Türk Müzik Terapisi - Bütüncül bir Tıbbi Yaklaşım için Ders Kitabı. Cilt 1: Ruha Şifa: Pisagor'dan İbn-i Sina'ya (İngilizce. Turkish Music Therapy - Textbook for a Holistic Medical Approach: Vol. 1: Healing the Soul: from Pythagoras to Ibn Sina.) Türk Terapi Makamlarının İcrası - Dr. Rahmi Oruç Güvenç'in Orjinal Emprovizasyonları (How to Play Turkish Therapy Makams - Original Improvisations by Dr. R. Oruç Güvenç)
Türk Müzik Terapisi, cilt 2: Türk Terapi Makamlarının İcrası – Dr. Rahmi Oruç Güvenç’in Orjinal Emprovizasyonları
Michael Bachmaier-Ekşi. Türk Müzik Terapisi - Bütüncül bir Tıbbi Yaklaşım için Ders Kitabı. Cilt 1: Ruha Şifa: Pisagor'dan İbn-i Sina'ya (İngilizce. Turkish Music Therapy - Textbook for a Holistic Medical Approach: Vol. 1: Healing the Soul: from Pythagoras to Ibn Sina.) İbn-i Sina'nın Bütünleyici Tıbbının Uygulaması: Dr. Rahmi Oruç Güvenç'ten Tedaviler ve Müzik Terapi Emprovizasyonları (Practicing Integrative Ibn Sīnā Medicine: Diagnosis, Remedies and Music Therapy Improvisations by Dr Rahmi Oruç Güvenç )
Türk Müzik Terapisi cilt 3: İbn-i Sina’nın Bütünleyici Tıbbının Uygulaması: Dr. Rahmi Oruç Güvenç’ten Tedaviler ve Müzik Terapi Emprovizasyonları


Bu kursa kimler katılabilir?

Kursta verilen bilgilerin çoğu, hemen herkese hitap etmektedir. Ancak kurstan tam anlamıyla yararlanabilmek için şunlar faydalı olacaktır:

 • Temel düzeyde nota okuma
 • Bir miktar müzik bilgisi
 • Temel Türk müziği bilgisi
 • Alıştırmaları takip edebilecek bir enstrümanı icra edebilmek. İsteyenler solfejle de katılabilir.

Ücret

Katılımcılar modüllere kayıt olacaklar ve ücretler modüller üzerinden alınacaktır. Böylece, eğer herhangi bir sebeple belirli bir modüle katılmak istemiyorsanız, ona kayıt yaptırmazsınız ve ücretini de ödemezsiniz.

Ücret, oturum başına 15 euro’dur. (TL/Euro oranlarıyla ilgili ayarlamalar için bizimle irtibata geçebilirsiniz.) Dolayısıyla bir modülün ücreti şu şekilde tespit edilecektir.

Modül ücreti = 15 euro x modüldeki oturum sayısı

Kayıt

Kursa kayıt olmak için lütfen aşağıdaki formu doldurun.