Menü Kapat

Makam Kampı

Makam Kampı, Türk musikisi makamları hakkındaki bilgi, tecrübe ve pratiği artırmak amacıyla düzenlenen, her kampta bir makamın ele alındığı 2-3 günlük etkinliklerdir.

Makam Kampı, Türk musikisi makamları hakkındaki bilgi, tecrübe ve pratiği artırmak amacıyla düzenlenen, her kampta bir makamın ele alındığı 2-3 günlük etkinliklerdir.

Etkinlikler, Türk musikisi, nazariyat, makam, müzik-terapi bağlantısı üzerine bilgisi, tecrübesi olan eğitmenlerden, bu konularda ayrıntılı bilgi almak için planlanmıştır. Bugüne kadar Fatih Oral, Michael Bachmeier-Ekşi ve Hossain Vali, çalışmalarda eğitmen olarak görev yapmışlardır.

Makam Kampı’nda eğitmenler ve öğrenciler, belirli bir makam üzerine çalışmak için bir araya gelmekte, gün boyu teorik ve pratik dersler, icra, meşk gibi çalışmalar yapılmakta, yemek ve dinlenme saatleri beraber geçirilmekte ve böylece gerçekten bir kamp havası içinde, ele alınan makamı farklı açılardan, ayrıntılarıyla incelemek mümkün olmaktadır.

Yaklaşmakta olan Makam Kampları hakkında bilgi için tıklayın.

Makam Kampı Konu Başlıkları

Her kamp birbirinden ufak tefek farklarla ayrılsa da genel olarak şu konulara değinilmektedir:

  • Makamın teorik anlatımı, dizisi, seyiri gam çalışması, geçkilerin tespiti
  • Örnek eserin icrası ve analizi, asma karar ve geçkilerin eser üzerinde gösterimi.
  • Makamla ilgili geçkilerin örnek etüd üzerinde incelenmesi ve icrası
  • Beylik nağmelerin tanıtımı ve icrası.
  • Makama has aralıkların etüdü, icrası.
  • Doğaçlama ve besteleme çalışmaları. Yapılan bestelerin analizi ve değerlendirilmesi.

Bunlara ek olarak, bazı kamplarda Türk müzik ve hareket terapisi geleneğinin Rahmi Oruç Güvenç yaklaşımı üzerinde de çalışılmalıdır. Bu kamplarda şu konulara değinilmektedir:

  • Rahmi Oruç Güvenç’e göre makam müziği ile terapi hakkında bilgi.
  • İncelenen makamın tedavi özellikleri hakkında teorik bilgi.
  • İncelenen makamın İbn-i Sina tıbbı ile bağlantılı özelliklerinin incelenmesi.
  • Nabız ve dil ile temel teşhis çalışmaları.

Yine bazı kamplarda, farklı kültürlerin otantik müziğini yaşatan sanatçılar tarafından, kendi kültürlerinin müzikal birikim ve değerleri tanıtılmakta, meşk usulü ile bu müzik türlerinden örnekler öğrenilmekte ve icrasına dair tecrübeler oluşturulmaktadır.

Kimler katılabilir?

Makam Kampı çalışmaları, nispeten ileri seviyeye hitap etmektedir. Katılımcıların, eserleri takip edebilecek kadar nota okuyabilmeleri gerekmektedir.

Yaklaşmakta olan Makam Kampları hakkında bilgi için tıklayın.