Online Müzik Terapi Dersleri

⌘K
  1. M.N
  2. Ders
  3. Online Müzik Terapi Dersl...
  4. Kindi, Farabi, İbn Sina v...
  5. Kindi: Makam müziği terapisinin kadim temelleri

Kindi: Makam müziği terapisinin kadim temelleri

“Arapların Filozofu” olarak adlandırılan Ebû Yûsuf Ya‘kūb b. İshâk b. es-Sabbâh el-Kindî, soylu bir ailenin çocuğu olarak MS 800’de Kufe’de doğdu. Birçok farklı alanda uzmanlık derecesinde bilgi sahibi bir alimdi. Bağdat’ta, arka arkaya üç halifenin danışmanlığını yaptı. Arap felsefesini ve bilimlerini Antik Yunan sistemini temel alarak yapılandırmaya çalıştı.

Müzik ve tıpla ilgilendiği için iki disiplin arasında bir karşılıklı ilişkilere bağlı bir sistem kurdu. Kindi’nin kullandığı sistem günümüz makam sistemiyle fazla benzerlik taşımasa da, müziğin insan üzerindeki etkisini Antik Yunanların ethos doktrini ile açıklaması ile o dönemden günümüze kadar gelen bir bakış açısının önünü açmış oldu.